Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is om zich te richten op structurele activiteiten die voor alle leerlingen toegankelijk zijn en in lijn liggen met de doelstellingen van de directie en het team.

Investeren in creativiteit
Onze stichting steunt dan ook de wens van de directie om tijdens schooltijd op vaste momenten aandacht te besteden aan creatieve vorming, techniek. Structurele activiteiten waarin kinderen uit alle klassen in regelmatig georganiseerde workshops actief kennis maken met zaken als beeldende vorming, dans en techniek.

Creativiteit is goed voor alle kinderen, brengt leerlingen vrijheid en autonomie, en leert hen kritisch denken en goed samenwerken, zie ook https://vimeo.com/159767481

Buitenschoolse activiteiten
Naast de activiteiten tijdens schooltijd organiseert de stichting, met medewerking van betrokken ouders, diverse buitenschoolse activiteiten waaronder schaken, zingen & dansen voor kleuters etc. Leerlingen ontvangen hiervoor een uitnodiging via mijnschooninfo.nl. De kosten hiervan worden uit het cursusgeld betaald.