Bijdrage

De Stichting Vrienden van de Arentschool zet zich in voor de school en de ontwikkeling van haar leerlingen. Dankzij de financiële bijdrage van de Vrienden is er al veel gerealiseerd.

GEREALISEERD
–        Dans & techniek lessen
–        Aanschaf muziekinstrumenten, techniek materialen, buitenspeelgoed en kast
–        Circusochtend olv Circus Rotjeknor
–        Aanschaf licht- en geluidsapparatuur

Zonder de financiële bijdrage van u en andere ouders is dit niet mogelijk. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk ouders een langdurige vriendschap willen aangaan, zodat de Stichting structureel plannen kan maken voor aanvullend kunst-, cultuur- en wetenschapsonderwijs op school. Daarom wijzen we u graag op de (fiscaal aantrekkelijke) schenkingsovereenkomst.

Vrienden voor 5 jaar
Wanneer u voor minimaal 5 jaar een overeenkomst met ons aangaat (en jaarlijks eenzelfde bedrag doneert) is dit voor u fiscaal aantrekkelijk omdat u de schenking dan kan aftrekken van de belasting. Wellicht biedt dit u de mogelijkheid om uw bijdrage nog wat te verhogen, of te doneren terwijl u dit eerst niet deed. De belastingdienst betaalt immers een beetje mee!

Tegelijkertijd is het voor de Stichting prettig omdat we weten op welke bedragen we kunnen rekenen voor de komende jaren. Op basis daarvan kan de VvdA in overleg met de directie namelijk meer continuïteit geven aan de initiatieven die worden genomen.

Schenkingsovereenkomst
De schenkingsovereenkomst kunt onderaan deze pagina downloaden op of ophalen bij het secretariaat op school. U leest meer over de schenkingsovereenkomst op de achterzijde. Heeft u al een bijdrage overgemaakt? Geen probleem dan kunt u nog een overeenkomst invullen zodat u dit jaar al profijt heeft van de fiscale aftrek.

Tikkie
Wilt u wel een donatie doen (waarvoor dank!) maar geen gebruik maken van de voordelen van een schenkingsovereenkomst? U kunt dan doneren op rekeningnummer NL25 SNSB 0861 3223 63 t.n.v. Stichting Vrienden van de Arentschool. U kunt ook een WhatsApp sturen naar de penningmeester (Thamar de Goede, 06 421 433 93) met daarin het bedrag dat u wilt doneren. U krijgt dan een betalingsuitnodiging via WhatsApp terug.

Er is geen minimumbedrag, elke aanvullende bijdrage, en of dit nu vijftig, honderd of vijfhonderd euro is, is een bijdrage waar we blij mee zijn.  Om u een indicatie te geven van de hoogte van deze bijdrage, kunt u die relateren aan de schijven van het belastbaar inkomen over het afgelopen kalenderjaar van beide ouders.

Om u een indicatie te geven van de mogelijke hoogte van uw bijdrage, kunt u die relateren aan de schijven van het belastbaar inkomen over het afgelopen kalenderjaar van beide ouders. De extra bijdrage is een bijdrage per gezin.

Belastbaar inkomen Extra bijdrage
 t/m € 19.822
Vanaf € 19.822 t/m € 33.589 €   75,–
Vanaf € 33.589 t/m € 57.585 € 150,–
Vanaf € 57.585 t/m € 89.999 € 200,–
Vanaf € 90.000 € 400,–

De gegevens van de stichting zijn: NL25 SNSB 0861 3223 63   tav. Stichting Vrienden van de Arentschool.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf

Ps. Gedurende het schooljaar organiseert de stichting ook diverse buitenschoolse activiteiten waar leerlingen een persoonlijke uitnodiging voor ontvangen. Deze cursussen worden geheel betaald uit het cursusgeld.